காவல்துறையின் துரித நடவடிக்கை


தங்க சாலை பேருந்து நிலையம் எதரில் ஒரே எண்ணில் இயங்கி கொண்டிருந்த இரண்டு ஷேர் ஆட்டோக்களில் (Share Auto) ஒன்றை போக்கு வரத்து காவல் துறையினர் துரித   நடவடிக்கையால் மடக்கி பிடித்தனர். 
இணைய செய்தியாளர் - S. குருஜி